Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne

Jesús Huerta de Soto to hiszpański przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomii, której najwybitniejszymi przedstawicielami byli Ludwig von Mises i uhonorowany Nagrodą Nobla z ekonomii Friedrich Hayek.

pienidz kredyt bankowy

Szkoła austriacka podkreśla znaczenie niepewności, a także subiektywizmu i indywidualizmu w procesach gospodarczych. Jednocześnie jej ekonomiści świadomie rezygnują z matematycznych sposobów formalizacji ich rozważań, co powoduje, że stoją w opozycji do mainstreamowej ekonomii.

Interdyscyplinarna książka Jesúsa Huerta de Soto to obszerny traktat, w którym ekonomista porusza zagadnienie cykli koniunkturalnych i ich przyczyń, skupiając swoją uwagę na różnicy pomiędzy kontraktem pożyczki a umową depozytu z prawnego punktu widzenia oraz na ewolucji myśli austriackiej na przełomie stuleci. W końcowym rozdziale autor proponuje rozwiązanie problemu ciągle nawracających kryzysów ekonomicznych – wprowadzenie systemu wolnej bankowości opartej na systemie złota, zlikwidowanie banków centralnych, przywrócenie stuprocentowej rezerwy w odniesieniu do kontraktów depozytowych.

Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne” to ciekawie napisana pozycja, prezentująca bez wątpienia interesujący punkt widzenia na przyczyny cykli koniunkturalnych w gospodarce. Dla tych, którzy nie lubią obecnej formalizacji ekonomii, brak matematycznych rozważań w tekście będzie zaletą. Jednak dla tych, którzy są przyzwyczajeni do dowodów opartych na liczbach i równaniach, werbalne twierdzenia de Soto o wyższości jego propozycji nad innymi mogą nie wystarczyć, aby przekonali się oni do austriackiego punktu widzenia na ekonomię.

Źródło recenzji: www.gazetatrend.pl

Książka  jest dostępna w księgarni z książkami na temat gry giełdowej i psychologii inwestowania.

Lekcje warte miliardy dolarów

Na półkach sklepowych aż roi się od książek opisujących historie sukcesów. Tymczasem książka „Lekcje warte miliardy dolarów” skupia się nie na biznesowych wygranych, lecz na tych, którzy na podjętych przez siebie niefortunnych decyzjach dużo stracili.

Lekcje warte miliardy dolarow

Według autorów książki, porażki firm bardzo rzadko są efektem zwykłego pecha – najczęściej spółkę pogrąża zła strategia, będąca rezultatem emocjonalnych, nieracjonalnych decyzji zarządu. Carroll i Mui podjęli próbę usystematyzowania tych strategicznych pomyłek, uznając, że menedżerowie w kółko powtarzają te same błędy. Autorzy postanowili też spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy (i ewentualnie jak) można takich pomyłek uniknąć przy prowadzeniu biznesu.

Książka Carrolla i Mui stanowi ciekawą przeciwwagę dla optymistycznych lektur ukazujących drogę różnych spółek do sukcesu. Przypomina ona bowiem, że podjęcie przez menedżera błędnej decyzji lub uparte trwanie przy niej może być dla firmy początkiem drogi do bankructwa. Książka ta będzie ciekawą lekturą nie tylko dla obecnych i przyszłych menedżerów, lecz także dla analityków, inwestorów i wszystkich tych, których interesują biznesowe historie, niekoniecznie te ze szczęśliwym zakończeniem.

Źródło recenzji: www.gazetatrend.pl

Książka  jest dostępna w księgarni z książkami na temat gry giełdowej i psychologii inwestowania.