Zrozumieć kryzys finansowy

John B. Taylor jest uznanym amerykańskim ekonomistą, autorytetem w dziedzinie polityki pieniężnej oraz cenionym profesorem Stanford University. Jest autorem m.in. zasady prowadzenia odpowiedzialnej polityki monetarnej minimalizującej fluktuacje inflacji oraz dochodu narodowego, nazwanej od jego nazwiska regułą Taylora.

ZrozumieKryzysFinansowyP1druk

Książka pod tytułem „Zrozumieć kryzys finansowy” jest podsumowaniem siedmiu artykułów napisanych przez profesora w 2008 roku, analizujących mechanizmy kryzysu zapoczątkowanego rok wcześniej na amerykańskim rynku kredytów subprime . Autor skupia się w swojej pracy nad trzema kwestiami: przyczynami kryzysu, skutecznością interwencji antykryzysowej oraz rozwiązaniami, które należałoby wprowadzić, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia podobnych problemów w przyszłości. Ekonomista dowodzi, że to polityka gospodarcza rządu amerykańskiego oraz zbyt luźna polityka monetarna prowadzona przez FED są odpowiedzialne za wystąpienie bańki na amerykańskim rynku nieruchomości – bezpośredniej przyczyny recesji. Autor podkreśla także błędną identyfikację przyczyn kryzysu, a tym samym zaaplikowanie niewłaściwego antidotum przez władze gospodarcze Stanów Zjednoczonych. Ponadto John B. Taylor nawołuje do powrotu ku racjonalnej i odpowiedzialnej polityce pieniężnej prowadzonej przez amerykański bank centralny.

Po lekturze pracy pozostaje pewny niedosyt, ponieważ opisuje ona stan na koniec roku 2008. Od tego czasu nastąpiło wiele istotnych wydarzeń wpływających na mechanizmy kryzysu, które dostarczają ciekawego materiału do analizy. Jednak przyjemna w czytaniu i niewielka objętościowo lektura prezentuje w klarowny sposób mechanizmy kryzysu finansowego oraz jego przyczyny i skutki. Jest to poparta solidnymi dowodami krytyka nieprzemyślanych interwencji państwa w mechanizmy gospodarcze. Krytyka o tyle istotna, że autorstwa jednego z najważniejszych przedstawicieli neo-keynesowskiej szkoły ekonomii – szkoły, która spośród wszystkich aktualnych podejść do systemu rynkowego najsilniej popiera obecność państwa w gospodarce.

Źródło recenzji: www.gazetatrend.pl

Tytuł dostępny jest w księgarni z najlepszymi książkami giełdowymi.

 

Czas rekinów

Książka „Czas rekinów”  nie podaje gotowej recepty na to, jak stać się rekinem biznesu, ale opisuje wiele inspirujących do działania historii, m.in.:  jak z upadającej firmy stworzyć maszynę przynoszącą wielomilionowe zyski; jak mały, lokalny zakład rozwinąć w międzynarodową korporację i, w końcu, jak mało znany produkt przeistoczyć w ponadczasowy, kultowy przedmiot pożądania.

rekin

Ford, Disney, Hewlett, Packard, Dell, Mariott, Gillette to znane na całym świecie marki, za którymi kryją się wybitni liderzy, przedsiębiorcy i dyrektorzy generalni. Czytając historie tych wyjątkowych przywódców, przenosimy się w czasie i dowiadujemy się, jak rodził się obecny świat biznesu.

Książka „Czas rekinów” prezentuje sylwetki wybranych liderów i dzieje prowadzonych przez nie firm w XX wieku. Każdy rozdział jest poprzedzony wstępem zawierającym opis danej dekady, w tym: charakterystykę społeczeństwa, przebieg zmian demograficznych, rządy polityczne, rozwój technologii i globalizacji. Kontekst i otoczenie, w jakim działały dane jednostki miały olbrzymi wpływ na rozwój i kształt kierowanych przez nie przedsiębiorstw. Jednak to osobowość i determinacja liderów decydowały o sukcesie firmy – np. w czasie wielkiego kryzysu lat 30. powstała firma kosmetyczna Revlon, a konkurencyjny Max Factor przeprowadził w tym okresie udaną ekspansję rynkową.

Źródło recenzji: www.gazetatrend.pl

Tytuł dostępny jest w księgarni z najlepszymi książkami giełdowymi.