Globalny kryzys finansowy XXI wieku

GlobalnyKryzys.JPG

Książka pt. „Globalny kryzys finansowy XXI wieku” jest jak do tej pory jedną z nielicznych publikacji w języku polskim (książkową, bo artykułów ukazało się wiele) poruszającą problematykę najnowszego kryzysu finansowego i jego przyczyn. Chociażby dlatego warto po nią sięgnąć – nie ma bowiem zbytniej alternatywy na polskim rynku wydawniczym. Publikacja w sposób kompetentny i rzetelny przedstawia przyczyny i przebieg kryzysu subprime, sposoby walki z nim, głównie w Stanach Zjednoczonych, oraz wybrane przykłady rozprzestrzenienia się kryzysu na cały glob.

Ponieważ łatwo pogubić się w poszczególnych wydarzeniach, bo zwłaszcza w 2008 roku zdarzały się okresy, kiedy niemalże codziennie upadała jakaś instytucja finansowa albo rząd amerykański podejmował ważne decyzje, autorka w wielu miejscach systematyzuje informacje, korzystając z tabel. Jest to bardzo pomocne. Książka obfituje również w wykresy, zestawienia – wszystko to sprawia, że jest przejrzysta i łatwo się ją czyta. Dla nieobeznanych z rynkiem finansowym Wioletta Nawrot przygotowała również aneks pt. „Rynek finansowy i jego mechanizmy dla niewtajemniczonych”, którym tłumaczy m.in., co to jest akcja, fundusz inwestycyjny, oraz – co ważne w kontekście kryzysu subprime – takie instrumenty jak CDO czy CDS.

Jednak nie sposób nie dostrzec paru mankamentów tej pozycji. Po pierwsze – sam tytuł. Sugeruje on, że książka będzie badała globalne procesy, natomiast w rzeczywistości autorka oparła swoje rozważania głównie na wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych. Z krajów Unii Europejskiej dotkniętych w dużej mierze kryzysem najwięcej uwagi poświęciła Wielkiej Brytanii, skupiając się tym samym w swojej analizie na krajach anglojęzycznych. Bardzo brakowało mi w tekście uwag na temat strefy euro i działań Europejskiego Banku Centralnego. Mój drugi zarzut dotyczy braku chronologii i logiki w podziale na rozdziały. Czytelnika dużo wiedzącego o kryzysie finansowym to nie zrazi, ale osobę, która zechce potraktować tą książkę jako kompendium wiedzy – tak. Przykładowo, w drugim rozdziale autorka opisuje kryzys subprime, natomiast dopiero w trzecim, dotyczącym przyczyn, wyjaśnia, co to jest rynek subprime. Kolejne zastrzeżenie, skierowane niekoniecznie do autorki, dotyczy aktualności tekstu. Wiele fragmentów książki wskazuje na to, że autorka oddała ją do druku (czy też zakończyła pisanie danego ustępu) pod koniec 2008 roku. Kryzys natomiast trwa właściwie do dzisiaj, więc siłą rzeczy w książce przedstawiono zaledwie jego połowę, a może i mniej. Mam nadzieję, że wydawnictwo i autorka zdecydują się na przygotowanie drugiego wydania, aby pozycja „Globalny kryzys finansowy XXI wieku” stała się za parę lat kompendium wiedzy o kryzysie.

Podsumowując: Mimo krytycznych uwag uważam, że książka Wioletty Nawrot jest bardzo wartościowa. Autorka w rzetelny sposób przedstawia genezę kryzysu subprime w Stanach Zjednoczonych i reakcję rządu Stanów Zjednoczonych na kryzys. Na dzień dzisiejszy książka może być traktowana jako kompendium wiedzy o kryzysie, ponieważ brakuje jej alternatywy w języku polskim. Jednak aby utrzymała tę pozycję w przyszłości, potrzebne będzie jej drugie, zaktualizowane wydanie.

Źródło recenzji: www.gazetatrend.pl

Tytuł dostępny jest w księgarni z najlepszymi książkami giełdowymi.

Inteligentny inwestor

Człowiek, który zainspirował Warrena Buffeta – to określenie Benjamina Grahama sprawia, że jego książki nie trzeba reklamować. „Inteligentny inwestor” jest klasyką gatunku – jest to pierwsze ważne opracowanie poświęcone inwestowaniu wartościowemu, które mimo upływu czasu wciąż znajduje się na liście bestsellerów.

inteligentny inwestor

Sam autor dokonał ostatniej poprawki tekstu w 1973 r., dlatego spostrzeżenia na temat długoterminowych trendów rynkowych obejmują wiedzę z tamtego okresu. Tą niedogodność rekompensują jednak aktualizujące komentarze amerykańskiego dziennikarza ekonomicznego Jasona Zweiga, które wieńczą poszczególne rozdziały książki.

Największą zaletą książki Grahama jest to, iż obnaża ona absurdy związane z rynkowymi wycenami spółek. Graham zaznacza, że choć Wall Street rządzi się swoimi, często mało racjonalnymi prawami, to czujny inwestor jest w stanie wychwycić ostrzegawcze sygnały zawarte w sprawozdaniach finansowych – autor książki ukazuje zresztą konkretne przykłady spółek, które roztaczały mamiące inwestorów świetlane wizje przyszłych zysków, a w rzeczywistości chyliły się ku bankructwu.

Wydaje się, że dziś, w obliczu rosnącej wiedzy finansowej społeczeństwa i natłoku książek poświęconych inwestowaniu, dzieło Grahama nie wywrze już na indywidualnym inwestorze takiego wrażenia, jakie kilka dekad temu zrobiło na Warrenie Buffecie. Jednak książka jest warta przeczytania ze względu na zawarte w niej uniwersalne wskazówki.

Źródło recenzji: www.gazetatrend.pl

Tytuł dostępny jest w księgarni z najlepszymi książkami giełdowymi.